Upplevelser

På gång....

Under 2024 jobbar vi med att utveckla vårt företag och ta fram nya upplevelser och produkter baserade på skogen, sjön Solgen, våra hästar och träförädling.
Håll utkik på hemsidan och facebook för mer information!  

Vi har fått leaderstöd (en leadercheck inom företagsutveckling) av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd för att utveckla vårt landsbygdsföretag inom småskalig träförädling och turism, satsningen pågår 2023-2024 och omfattar bl. a. utveckling av nya produkter och tjänster med gården och skogen som bas. Finansiering kommer från EU och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.